หน้าหลัก > ประมวลภาพกิจกรรม > รายละเอียด

 
  ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท 3-10 พ.ค.54
   
 

ก่อนหน้า
ถัดไป
   
 

 

                     การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข"

                            ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

                                    วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2554

                           เจ้าภาพโดย     คุณแม่ธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ 

                          ครอบครัวจารุจิตติวัฒน์ และครอบครัวกิตติธเนศวร

                    สอนโดย  อ.กาบแก้ว (กรินชัย)ไชยะบุรินทร์ และคณะวิทยากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


มูลนิธิคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย

เลขที่ 17 ถนนลาดปลาเค้า ซอย 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2941-8668-9 Email:khunmaesiri@gmail.com

ลงทะเบียนสมาชิกบุญ
 
ลงทะเบียนใหม่ / ลืมรหัสผ่าน
ลิงค์เชื่อมบุญ : , ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน สุรินทร์
© 2010 KhunmaeSiri.org All Rights Reserved.Create Identity by Allmass Group
มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย,มูลนิธิคุณแม่สิริ, คุณแม่สิริ, สิริ กินชัย,ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่, คุณแม่ ดร สิริ กรินชัย, คุณแม่สิริ, คุณแม่ สิริ ปฏิบัติธรรม, allmass, การอบรมพัฒนาจิต"